0

Twój koszyk jest pusty.

Cennik SERWISU SPRZETU ZIMOWEGO

Usługę serwisu sprzętu zimowego nart i snowboardu wykonujemy TYLKO w sklepie w Kaliszu
(obok Carrefour) przy ul. Poznańska 119
Numer telefonu: 62-736-07-95

Serwis czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz w soboty 10-14.

CENNIK USŁUG Nart

Smarowanie Nart + plus polerowanie maszynowe                     od 30,00zł
Smarowanie ślizgów na gorąco parafiną Fluorową od 39,00zł
Mały Serwis - ostrzenie, smarowanie i polerowanie maszynowe od 79 -89,00zł
Duży Serwis - zalewanie ubytków ślizgu + Mały Serwis 119- 139,00zł
Montaż wiązań narciarskich 70,00zł
Przemontowanie wiązań (przód lub tył) od 35,00zł
Regulacja dociski od 20,00zł

CENNIK USŁUG Snowboardu

Smarowanie Snowboardu od 35,00zł
Smarowanie ślizgów na gorąco parafiną Fluorową od 35,00zł
Mały Serwis - ostrzenie, smarowanie i polerowanie maszynowe od99,00- 120zł
Duży Serwis - zalewanie ubytków ślizgu + Mały Serwis 120,00 -160,00zł
Express Serwis - ostrzenie obustronne mocno stępionych krawędzi, zalewanie dużych ubytków ślizgów, smarowanie i polerowanie od 115-230,00zł
Montaż i ustawienie wiązań snowboardu 55,00zł
Ustawienie siły wypięcia buta GRATIS!


UWAGA!!! 
Ceny za usługi serwisowe w ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia, Sylwestrem oraz feriami zimowymi
WZRASTAJĄ O
25%

Cennik - WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU ZIMOWEGO

Wypożyczalnia sprzętu zimowego tylko w Kalisz ul. Poznańska 119

Przyjmujemy również sprzęt narciarski do serwisu w Ostrowie Wlkp na ul. Limanowskiego 107 oraz w Kaliszu na ulicy Św. Michała 130
Numer telefonu:
Kalisz :          62-764-00-62
Ostrów Wlkp: 62-736-07-94;

Serwis czynny od poniedziału do piątku w godzinach 10-18 oraz w soboty 10-14

Cennik Usług :

NARTY 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni*
Zestaw 55 zł 95 zł 115 zł 135 zł 155 zł 179 zł 189 zł
Narty 39 zł 65 zł 79 zł 95 zł 110 zł 130 zł 150 zł
Buty 29 zł 39 zł 49 zł 59 zł 69 zł 75 zł 80 zł
Kije 10 zł 15 zł 19 zł 25 zł 29 zł 39 zł 49 zł
Kask 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł 30 zł 39 zł 49 zł
 
NARTY JUNIOR 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni*
Zestaw 49 zł 80 zł 95 zł 110 zł 120 zł 139 zł 159 zł
Narty 39 zł 50 zł 60 zł 70 zł 80 zł 90 zł 100 zł
Buty 29 zł 39 zł 49 zł 59 zł 60 zł 69 zł 79 zł
Kije 10 zł 15 zł 19 zł 25 zł 30 zł 39 zł 49 zł
Kask 10 zł 15 zł 20 zł 25 zł 30 zł 39 zł 49 zł
 
SNOWBOARD 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni*
Zestaw 59 zł 99 zł 129 zł 139 zł 189 zł 199 zł 245 zł
Snowboard 49 zł 79 zł 99 zł 119 zł 139 zł 159 zł 179 zł
Buty 29 zł 39 zł 49 zł 59 zł 69 zł 79 zł 89 zł
Kask 10 zł 19 zł 29 zł 29 zł 39 zł 39 zł 49 zł

*Każdy kolejny dzień wypożyczenia (POWYŻEJ 7 DNIA) koszt + 29zł,
*Na jedną dobę wypożyczamy tylko niektóre modele nart i butów (INFO NA MIEJSCU W SKLEPIE)
*Ceny sa cenami detalicznymi i mogą ulec zmianie
*EKSPRESS - to usługa wykonana na nastepny dzień roboczy (warunek dostarczyć do 12.00 wówczas wydanie nastepnego dnia roboczego  - do 18.00)

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią Bike Serwis umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

Wypożyczalnia Bike Serwis oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt renomowanych firm, specjalnie przygotowany, w dobrym stanie technicznym.

Odpowiedzialność Klienta za sprzęt. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, używanego zgodnie z jego przeznaczeniem w dobrych i bardzo dobrych warunkach śniegowych. W przypadku używania sprzętu w warunkach gorszych niż dobre lub niezgodnie z przeznaczeniem, Klient ponosi odpowiedzialność materialną za zużycie lub zniszczenie sprzętu i zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy, serwisu lub odkupienia sprzętu.

Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię Bike Serwis.  Przedstawione przez Klienta dokumenty są skanowane i przechowywane w bazie danych firmy Bike Serwis.

Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni Bike Serwis lub w miejscu ustalonym przez wypożyczalnię z Klientem.

Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny oraz czy sprzęt jest kompletny.

Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt nieuszkodzony, w dobrym stanie technicznym i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem.

Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient korzysta ze sprzętu na swoją odpowiedzialność.

Klient nie może dokonywać żadnych napraw ani serwisowania sprzętu.

Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Wypożyczalnia Bike Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Sprzęt należy zwrócić do godziny 12.00 następnego dnia po okresie wypożyczenia. Przedłużenie wynajmu o jedną godzinę powoduje naliczenie odpłatności za następną dobę. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.

W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu, wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.

Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W  przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, bądź też nie uzyska akceptacji wypożyczalni, wtedy sprawa zostaje zgłoszona do właściwych organów ścigania.

Wysokość kaucji jest wartością sprzętu. Jej wysokość ustala wypożyczalnia Bike Serwis. W razie utraty wypożyczonego sprzętu klient ponosi koszt równy wyznaczonej kaucji.

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd na terenie Polski.

Inne, nieujęte w tym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawne.

Procedury wypożyczenia sprzętu:

1. Rezerwacja sprzętu. W związku z tym, że nasza wypożyczalnia posiada program rezerwacji sprzętu zapraszamy wszystkich klientów do dokonywania wcześniejszej rezerwacji, co bardzo ułatwia pracę w okresach zwiększonego popytu na narty/snowboard (np. ferie zimowe).
Każda rezerwacja zawiera następujące czynności:
- ustalenie terminu wypożyczenia i sprawdzenie dostępności sprzętu,
- przymiarkę i dopasowanie konkretnego sprzętu,
- do wglądu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
- wpłatę zaliczki w wys. 50 zł za każdy komplet. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usługi w terminie krótszym niż 7 dni.
- podpisanie dokumentu rezerwacyjnego, na który klient powołuje się w momencie odbioru sprzętu.

2. Wypożyczenie sprzętu i płatność.
- w przypadku wypożyczenia zarezerwowanego wcześniej sprzętu, klient odbiera ustawiony sprzęt (siłę wypięcia), podpisuje umowę wypożyczenia i dopłaca pozostałą kwotę za wypożyczenie,
- w przypadku wypożyczenia sprzętu "od ręki" sprawdzamy dostępność sprzętu w wybranym terminie, następnie przymierzamy sprzęt, ustawiamy go, skanujemy dwa dokumenty (w przypadku nowego klienta).
Klient podpisuje umowę i płaci za wypożyczenie z góry.(Płatność jest bezzwrotna w razie rezygnacji.)

3. Zwrot sprzętu. Odbywa się w dniu określonym w umowie do godz. 12:00. Dopłaty za przedłużenie wypożyczenia pobieramy według cennika wypożyczalni a za ewentualne zniszczenie sprzętu Klient dopłaca koszty wykonania usługi serwisowej.
Istnieje możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia  wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem tel: 62-7640062.

W przypadku wypożyczeń najdroższego sprzętu do wglądu potrzebne będa dwa dokumenty i pobieramy kaucję w wysokości min. 600,00 zł


REGULAMIN SERWISU NARCIARSKO/SNOWBOARDOWEGO

    1. Wraz z podpisaniem dokumentu wykonania usługi serwisowej klient zawiera z serwisem Bike Serwis umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
    2. Serwis zobowiązuje się do wykonania usługi jak najlepszej jakości w terminie uzgodnionym z klientem.
    3. Serwis nie odpowiada za wady ukryte dostrzeżone w trakcie serwisowania.
    4. Serwis wycenia wartość usługi a klient akceptuje ją własnoręcznym podpisem.
    5. W okresach przed i posezonowych a także w okresach szczytu sezonu termin wykonania usługi może przekraczać jeden tydzień za zgodą klienta.
    6. Klient jest zobowiązany do oceny jakości wykonanej usługi na miejscu przy odbiorze i ewentualnego zgłoszenia reklamacji .
       Po opuszczeniu biura/siedziby Serwisu reklamacje nie będą uwzględniane.
    7. Serwis ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
    8. W uzasadnionych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub odmówienia usługi.
    9. Po wykonaniu usługi serwisowej Serwis powiadamia klienta telefonicznie, a klient jest zobowiązany odebrać sprzęt w ciągu 2-3dni roboczych .
       Po tym terminie Serwis nie odpowiada materialnie za nieodebrany sprzęt jak i również naliczy postojowe za każdy dzień zwłoki 5zł/1dzień (dotyczy przypadków losowych)
UWAGA!  
Przyjmujemy sprzęt bez pokrowców, rzepów i innych akcesoriów, za pozostawione akcesoria Serwis nie ponosi odpowiedzialności.